Als de dood op zich laat wachten ...

Er zijn veel onzekerheden en misvattingen rondom palliatieve sedatie, euthanasie en stoppen met eten en drinken. Wat doe je als het zover is?

 

Vincent Borst, verpleeghuisarts in De Lange Wei, spreekt over deze gewichtige onderwerpen tijdens een informatieve lezing op donderdagavond 11 oktober in De Boerse Pracht, het restaurant van ons woonzorgcentrum aan de Rembrandthof in Boven-Hardinxveld.

 

De informatieavond, die De Lange Wei opzet in samenwerking met een regionaal netwerk palliatieve zorg, is bedoeld voor cliënten, familieleden, inwoners van Hardinxveld-Giessendam en andere belangstellenden. Er is alle ruimte om vragen te stellen en bovendien is er een tafel met foldermateriaal.

 

De lezing start om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom en staat de koffie klaar. Op 13 oktober, twee dagen later, is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.