Anders aan het werk in het verpleeghuis

'Wat de cliënt zelf wil staat voorop'

 

Vandaag, dinsdag 30 oktober, overhandigt branchevereniging ActiZ de verhalenbundel ‘Aan het werk in het verpleeghuis’ aan minister Hugo de Jonge en Helma Lodders, de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer. Onze medewerker Joke Blom, cliëntcoördinator en verzorgende psychogeriatrie, is één van de 52 geïnterviewden. Ze vertelt politiek Den Haag wat ze merkt van de ingezette middelen voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

 

Merkbare verandering

 

,,Het uiteindelijke doel is dat mensen zich geborgen, veilig en thuis voelen", steekt Joke, die al 35 jaar werkzaam is in de zorg, van wal over haar werk op een gesloten afdeling waar tien mensen met dementie hun eigen appartement hebben. Ze houdt zich onder andere bezig met het analyseren van probleemgedrag en ondersteunt collega's in een goede benaderingswijze. Volgens haar is er de laatste jaren zeker iets veranderd. ,,Over de hele linie zijn medewerkers meer bewust gemaakt van de beleving van bewoners. De zorg was lange tijd erg gericht op de lichamelijke kant, nu draait het in eerste instantie om het mentaal welbevinden. De bewoner staat bovenaan, niet meer het instituut. Er worden ook veel meer activiteiten gehouden, zowel individueel als in groepsverband. We proberen daar omwonenden en scholen bij te betrekken zodat het contact met de samenleving blijft bestaan."

 

Verschil voor de bewoner

 

Er is veel tijd en geld gestoken in het bevorderen van deze andere  manier van denken en werken. Wat is het verschil voor de bewoner? Wat merkt hij of zij hiervan? ,,Wat iemand zelf wil staat voorop", legt Joke uit. ,,We proberen de wens te achterhalen en onderzoeken dan of we die kunnen realiseren. Medewerkers zijn zich veel meer bewust geworden van de mens zelf."

 

Ze vervolgt: ,,Door alle veranderingen in de afgelopen jaren zie je dat bewoners veel meer kunnen doen wat zij zelf willen. Dat heeft zichtbaar effect. De onrust op de afdelingen is afgenomen en er wordt minder medicatie voor depressiviteit voorgeschreven. Als iemand toch depressief wordt grijpen we daar ook minder snel naar. We verdiepen ons nu meer in het verleden van mensen en de problemen die zich daarin hebben voorgedaan. Daardoor kunnen we mensen beter begeleiden."

 

Kijken naar de toekomst

 

Joke wil graag verder gaan als Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP). ,,In de toekomst is deze rol meer gericht op het mentaal welbevinden. De Lange Wei wil naast zorghulpen ook graag zorgmaatjes. Dit zijn verzorgenden die écht één op één met iemand bezig zijn. Daar zetten we nu op in. Daarnaast passen we de leefomgeving beter aan op de behoeften van de bewoners. Eén locatie gaat verbouwd worden en we hebben een plan ingediend voor een andere, vriendelijkere inrichting van de gangen. Met andere kleuren en voordeuren. Allemaal vanuit de gedachte dat mensen zich hier echt thuis moeten voelen."

 

'Aan het werk in het verpleeghuis' is een vervolg op ‘Resultaten uit het verpleeghuis’. In deze in april verschenen publicatie vertelden 45 zorgbestuurders (De Lange Wei deed hier ook aan mee) hoe zij de extra middelen voor de VVT-sector (VVT staat voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) inzetten, welke afwegingen zij daarbij maakten en wat cliënten en medewerkers hier in de praktijk van merken.

 

Werken in de Zorg

 

Politiek Den Haag las al eerder over De Lange Wei in een brief die de minister onlangs naar de Kamer stuurde over de voortgang van het actieprogramma Werken in de Zorg. Hierin wordt de teamassistent uitgelicht. Een functie die is gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die bijvoorbeeld langdurig werkeloos waren, de taal moeten leren of uit het praktijkonderwijs komen. Zij voeren vooral facilitaire werkzaamheden uit, maar werken soms onder begeleiding ook in de directe zorg. Vanwege dit sociale beleid komt De Lange Wei in aanmerking voor de Social Impact Award die op donderdag 8 november wordt uitgereikt in het Dordtse theater Kunstmin. Lees hier meer over op  https://bit.ly/2Nrxfca