Besmetting Coronavirus

Ondanks de vele voorzorg maatregelen en de start met vaccineren, is bij een aantal bewoners in de Rembrandthof besmetting met het coronavirus vastgesteld.

De maatregelen om verdere verspreiding zoveel als mogelijk te voorkomen worden aangescherpt. De betreffende bewoners worden nu geïsoleerd verzorgd.

 

De contactpersonen van de betreffende bewoners zijn op de hoogte gebracht van de situatie. Met hen maken we maatwerkafspraken over de mogelijkheid om (met extra beschermende middelen) op bezoek te komen. De locatie blijft vooralsnog toegankelijk voor bezoek aan bewoners. We vragen hierbij om zorgvuldige naleving van de bekende huisregels.