Cliënten en familie blijven in contact

Onze locaties zijn op dit moment gesloten voor bezoek. Voor de clienten en hun familie is dat niet gemakkelijk. Gelukkig leven we in een tijd dat er veel andere mogelijkheden zijn. Ze zijn misschien niet altijd net zo fijn  als een 'echt' bezoekje, maar dat er toch contact mogelijk is, is voor beide kanten veel waard. De Lange Wei heeft nieuwe tablets aangeschaft om mee te beeldbellen. Medewerkers van De Lange Wei helpen de clienten hierbij. De familie heeft een handleiding gekregen om hier ook mee uit de voeten te kunnen. 

Daarnaast kunnen de eerste contactpersonen van onze intramurale clienten sinds eind maart inloggen op het Elektronische Client Dossier, waar zij de rapportages kunnen lezen over hun familielid. Op deze manier hebben zij inzicht in hoe het met hun vader of moeder gaat.

Tot het moment dat onze deuren weer open mogen voor bezoek, maken we er op deze manieren maar het beste van.