De Lange Wei en Senioren Residenties Drechtstreek tekenen intentieovereenkomst

Agnes Klaren (directeur/bestuurder De Lange Wei) en Geert Tieman van Senioren Residenties Drechtstreek (SRD) uit Sliedrecht ondertekenden maandag 28 augustus een intentieovereenkomst tot samenwerking. Beide organisaties hebben de wens om hun krachten te bundelen om efficiëntere en kwalitatief nog betere dienstverlening aan te kunnen bieden. “We merken dat het een meerwaarde heeft om, met de huidige financieringsdruk, als kleine zelfstandige organisaties de handen ineen te slaan. Hierdoor kunnen we op diverse vlakken slimmer onze service en dienstverlening aanbieden. In De Lange Wei hebben we een samenwerkingspartner gevonden om kennis te delen, de overheadkosten terug te dringen en onze dienstverlening te optimaliseren en innoveren”, aldus Geert Tieman, directeur/bestuurder SRD.    

 

De Lange Wei en SRD hebben veel overeenkomstige kenmerken waarin ze elkaar vinden voor de samenwerking. Agnes Klaren, directeur/bestuurder De Lange Wei: “We zijn twee kleine zelfstandige organisaties die continu streven naar een hoog kwaliteitsniveau en het behoud van onze zelfstandigheid. Geert Tieman en ik kijken op eenzelfde wijze naar onze bedrijfsvoering en zien dat de medewerkers en vrijwilligers van onze organisaties de zorg, service en dienstverlening op dezelfde liefdevolle wijze verlenen. We zien medewerkers en vrijwilligers die zich met aandacht, flexibiliteit, zorg en passie inzetten. Daarbij komt dat onze doelgroepen in het verlengde liggen van elkaar. Wat mij betreft een mooie start om te onderzoeken op welke onderdelen we in de toekomst samen onze krachten kunnen bundelen.”


Onderzoek samenwerking

De komende periode onderzoeken de twee partijen hoe ze een vruchtbare samenwerking vorm kunnen geven. Daarbij bekijken ze de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van diverse backoffice diensten, zoals inkoop, communicatie, P&O, administratie en ondersteunende facilitaire diensten. “Allereerst richt onze samenwerking zich op het bundelen van onze belangen in relatie tot de inkoop van middelen en diensten. Nadien bekijken we per onderdeel op welke manier we het beste de samenwerking in de praktijk kunnen brengen. Parallel hieraan onderzoeken we de komende tijd ook of we voor onderdelen van onze dienstverlening, zoals de huishoudelijke ondersteuning, in de toekomst samen kunnen werken”, aldus Agnes Klaren.    

 

De Lange Wei

Zorgorganisatie De Lange Wei is 65 jaar actief in de ouderenzorg en biedt mogelijkheden op het gebied van zorg, diensten, welzijn, behandeling en services. De Lange Wei ondersteunt hiermee ouderen en mensen met functiebeperkingen in zowel locatie de Lange Wei in Boven-Hardinxveld en locatie De Zes Molens in Hoornaar als in de thuissituatie in de regio Albasserwaard/Vijfheerenlanden. In de organisatie staat de cliënt voorop en wordt ernaar gestreefd dat de cliënt door en uit zijn omgeving zoveel positieve energie put dat een gevoel van geluk ontstaat.


Senioren Residenties Drechtstreek
SRD exploiteert al bijna 50 jaar in Sliedrecht 185 seniorenappartementen verdeeld over Sleijeborgh en Hof van Sliedrecht. SRD stelt bewoners van de twee residenties in staat om een kwalitatief hoogwaardig leven te leiden door een luxe aanbod van wonen en diensten. Comfort, veiligheid, gezelligheid en de zekerheid van zorg en andere diensten dichtbij, zijn daarbij essentiële factoren.