De Lange Wei kiest voor preventief gebruik mondkapjes

Helaas neemt het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland toe. In onze regio is de veiligheidsstatus opgeschaald naar fase 2. Dit houdt in dat de situatie zorgelijk is. Daarnaast zijn nieuwe landelijke maatregelen afgekondigd. Daarom neemt De Lange Wei extra maatregelen.

 

De Lange Wei heeft besloten dat onze medewerkers en vrijwilligers preventief gebruik maken van een mondneusmasker als zij  binnen de 1,5 meter zorg of hulp bieden aan cliënten. Het is één van de maatregelen die we, net als andere zorginstellingen in onze regio, nemen om te zorgen voor een zo veilig mogelijke situatie voor onze cliënten en medewerkers. Ook bezoekers moeten een mondkapje dragen als zij onze woonzorglocaties betreden. Cliënten mogen bezoek blijven ontvangen, met een maximum van drie personen. Alle al bestaande richtlijnen gelden natuurlijk ook nog steeds. We hopen van harte dat de maatregelen ervoor zorgen dat het aantal besmettingen in de regio weer afneemt en mondkapjes niet meer nodig zijn.