De Lange Wei levert 24/7 zorg bij samenwerkingspartner Hof van Sliedrecht

'Zorg nog beter laten aansluiten bij behoeften en wensen huurders'

 

Vanaf 1 oktober levert De Lange Wei geïndiceerde zorg binnen Hof van Sliedrecht, de seniorenresidentie aan de Lijsterweg. Ook de 24/7 aanwezigheid, persoonsalarmering en dagbesteding komen in handen van de woonzorgorganisatie, die is geworteld in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en dankzij de toetreding van Hardinxveld-Giessendam (de stamplaats van De Lange Wei) tot de Drechtsteden het vizier richt op een groter werkgebied.

 

,,We zijn beide kleine organisaties die in deze regio actief zijn op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn”, legt Hof van Sliedrecht-bestuurder Geert Tieman uit hoe beide partijen elkaar hebben gevonden. Ze sloegen al een jaar geleden de handen ineen. Hof van Sliedrecht en De Lange Wei sloten in augustus 2017 een samenwerkingsovereenkomst. ,,Ondersteunende diensten, zoals inkoop, communicatie en externe advisering, voeren we al samen uit en daar komt een zeer belangrijke component bij. Door ook samen te werken op het domein van de zorg hopen en verwachten we dat de zorg voor onze huurders nog beter aansluit bij hun behoeften en wensen.”

 

Zelfstandigheid

Voor De Lange Wei past deze alliantie zoals reeds vermeld bij haar strategische doelen. De samenwerking op het gebied van ondersteunende diensten is erop gericht de kwetsbaarheid van beide organisaties te reduceren. Het zelfstandig voortbestaan staat niet ter discussie.

 

‘Bekende gezichten’

Ook merken beide op dat er voor de bewoners eigenlijk niet zoveel verandert. Tieman: ,,De meeste huurders krijgen bekende gezichten over de vloer. Mensen met wie ze vertrouwd zijn.” ,,Veel trouwe zorgmedewerkers, die hier al jaren werken, zijn bij ons in dienst getreden en blijven daardoor in dezelfde functie werkzaam binnen Hof van Sliedrecht. Daar zijn we erg blij mee”, vult De Lange Wei-bestuurder Agnes Klaren aan. Beiden hebben er alle vertrouwen in dat deze verdere samenwerking voor iedereen en met name voor de bewoners vruchten afwerpt. Overigens mogen zij zelf de zorgaanbieder blijven kiezen die hun voorkeur heeft. ,,Elke huurder is daar vrij in.”

 

Fotobijschrift: De Lange Wei en Hof van Sliedrecht voeren al een aantal ondersteunende diensten samen uit. Daar komt een zeer belangrijke component bij. Links Agnes Klaren en rechts Geert Tieman, de bestuurders van beide organisaties.