De Lange Wei start vaccinatie programma voor intramurale bewoners

Direct bij beschikbaarheid van de vaccins vanuit het RIVM heeft De Lange Wei zich aangemeld voor het vaccineren van onze intramurale bewoners.

 

De organisatie van het vaccineren is in gang gezet, waarbij gestart wordt met de bewoners van de intramurale zorg. Zij krijgen de kans om zich volgende week te laten vaccineren tegen het coronavirus. De vaccinatie wordt in twee keer gegeven met een tussenpoos van drie of vier weken. De Lange Wei volgt hierin nauwkeurig de richtlijnen van het RIVM.