De Lange Wei verwelkomt twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van zorgorganisatie De Lange Wei heet twee nieuwe leden welkom binnen de raad. Ron Axt trad 1 oktober jl. toe tot de Raad van Toezicht. Hij neemt het stokje over van Peter Klein en neemt tevens de voorzittersrol op zich. Daarnaast treedt Rob Donninger per 1 januari 2018 toe tot de Raad van Toezicht als lid. Hij komt in de plaats van Kees van den Herik. Met het verstrijken van de tweede zittingstermijn van Peter Klein per 1 oktober en het vertrek van Kees van den Herik vanaf 1 januari 2018, zocht De Lange Wei de afgelopen periode naar geschikte opvolgers. De Lange Wei is blij met de komst van Ron Axt en Rob Donninger. Beide heren brengen veel kennis en kunde met zich mee. Hierdoor zijn zij een aanvulling in de raad.

 

Ron Axt heeft als voorzitter van de Raad van Bestuur bij STMR te Tiel brede kennis op het gebied van thuiszorg, verpleeghuiszorg, jeugd, welzijn en WMO. Axt is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van MEE West-Brabant en lid van de Raad van Toezicht van Tragelzorg. De ambitie, visie en gedrevenheid van Axt passen bij de ambities van De Lange Wei. Rob Donninger is bestuurder bij Woonforte te Alphen a/d Rijn. Hij brengt veel kennis en kunde mee op het gebied van Vastgoed, Finance en ICT. De visie van Donninger op wonen, de samenleving en de zorg voor kwetsbare mensen sluit aan bij vraagstukken waar De Lange Wei de komende jaren voor staat.

Bedanken

Zowel de raad als De Lange Wei willen Peter Klein hartelijk bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Gedurende zijn zittingsperiode was hij voor een groot deel vicevoorzitter van de raad en sinds maart 2017 nam hij de rol tot voorzitter op zich. Daarnaast maakte hij onderdeel uit van de Remuneratiecommissie. Kees van den Herik blijft aan tot 1 januari 2018. Zijn jarenlange inzet voor de Raad, zijn betrokkenheid bij de Cliëntenraad en zijn deelname aan de Commissie Zorg, Diensten en Welzijn zijn zeer gewaardeerd.