De Zes Molens maakt het vroegere boerenleven zichtbaar

Op de plek waar in 2012 woonzorgcentrum De Zes Molens verrees stond ooit, ongeveer negenhonderd tot duizend jaar geleden, een zogenoemde ontginningsboerderij. ,,Gebouwd in een tijd dat de graven van Holland en het bisdom van Utrecht zowel hier als aan de overzijde van de Lek zoveel mogelijk bewoon- en vruchtbaar land wilden hebben om belasting te heffen”, aldus Meine Mollema. De inwoner van Noordeloos en gepensioneerd bouwkundige, tevens medeoprichter van de plaatselijke historische vereniging, dook vijf jaar geleden in het archeologisch opgravingsverslag en besloot een maquette te maken. Het op een schaal van 1:25 gemaakte model is, na al eerder tijdens de jaarlijkse Fokveedag en in De Koperen Knop en Streekcentrum Het Liesvelt te zijn geëxposeerd, nu weer in De Zes Molens te bewonderen.

 

In het atrium om precies te zijn. In de buurt van de maquette hangen ook foto's van historische boerderijen uit de streek. Van bestaande erven en tuinen die een vergeten erfenis dreigen te worden. ,,Daar proberen wij iets aan te doen want dat zou natuurlijk doodzonde zijn”, vertelt Wil Kortleve, die net als Mollema in het buurtschap en de vroegere heerlijkheid Overslingeland woont. In een monumentale boerderij van naar schatting vier eeuwen oud. Ze is een lid van het eerste uur van de werkgroep Boerenerven, die in 1993 werd opgericht door de vroegere Hardinxveldse veevoerhandelaar en amateurarcheoloog Huib de Kok na een boerinnendag in De Til, het dorpshuis van Giessenburg. Later is de werkgroep deel gaan uitmaken van Stichting Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. ,,De helft van onze leden woont net als ik in een boerderij, al is vrijwel niemand (meer) praktiserend. Bijna iedereen is opgegroeid in een boerengezin. Hoe mooi het landelijke leven is laten we het liefst zien via foto's. We hebben er de afgelopen 25 jaar heel wat gemaakt. Joke Karelse heeft ook een boekje geschreven over het boerenerf. Dat is onder andere te koop in De Koperen Knop.”

 

Zevenhonderd manuren

 

,,Daar hebben we”, vervolgt Kortleve, ,,ook wel eens meegedaan aan een tentoonstelling. Onze foto's sloten aan bij het thema.” In het streekcentrum in Groot-Ammers, beter bekend als het ooievaarsdorp, beschikte de werkgroep over een soort eigen expositieruimte. De foto's zijn op een particuliere zolder beland nu de realisatie van een avonturenboerderij aan de gang is. Een deel is daar alweer vandaan gehaald. Ze zijn tot en met eind januari in De Zes Molens te bezichtigen. ,,Desgevraagd kunnen we ze ook op andere plekken tonen”, aldus Kortleve, die zeer verheugd is met de huidige locatie. ,,Voor oudere mensen geeft dit een bepaalde herkenning en belevenis.” Dat laatste geldt zeker ook voor de maquette van Meine Mollema, die samen met zijn broer Gerrit, die het fijnere houtsnijwerk deed en daarmee de bewoners, het vee en verschillende ijzeren gereedschappen vervaardigde, circa zevenhonderd manuren besteedde aan dit uitdagende hobbyproject. Daarbij gebruikmakend van de oorspronkelijke bouwmaterialen klei, stro, riet en elzenhout. ,,Er kwam geen spijker aan te pas en dat hebben wij ook niet gedaan. Met behulp van wilgentenen zijn alle delen van het dak aan elkaar gevlochten. Al die natuurlijke materialen waren te vinden in de omgeving van de boerderij."

 

Er werd ook gebruik gemaakt van koeiengier. ,,Om de wanden te verstevigen en waterafstotend te maken.” Lachend: ,,Zelf hebben we dat maar achterwege gelaten.”