Het verhaal van Tineke de Vries 'Meegroeien met de veranderingen in de zorg'

De Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid presenteerde gisteren het magazine 'Nieuwe kansen voor zorgmedewekers, het verhaal achter de subsidie'. In dit magazine vertellen vijf zorgmedewerkers het verhaal achter het regionale subsidie sectorplan Zorg Zuid-Holland Zuid. Een van deze verhalen is van onze wijkverpleegkundige Tineke de Vries. Lees haar verhaal.

 

Het regionale subsidie sectorplan

Minister Asscher stelde tweeënhalf jaar geleden ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de regio Zuid-Holland Zuid om medewerkers in de zorg- en welzijnssector betere kansen te geven op de snel veranderende arbeidsmarkt. Dit betekende extra geld voor organisaties in onze regio voor het opleiden en bijscholen van medewerkers. Dit mondde uit in het regionale sectorplan waarmee de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid  aan de slag ging. Sinds die tijd is er door 19 organisaties uit de regio, waaronder De Lange Wei, hard gewerkt om de voorgenomen trainings- en scholingstrajecten te realiseren en te verantwoorden. Ruim twee jaar later maken bijna 1500 mensen gebruik van deze regeling. Concreet betekent dat: 153 Competentietesten, 1142 bij- en nascholingstrajecten, maar ook 268 complete mbo- en 8 hbo- opleidingen.