Inspectie voor de Gezondheidszorg looft De Lange Wei

 

'Persoonsgerichte zorg, open cultuur en goede samenwerking’

 

,,Cliënten kunnen rekenen op persoonsgerichte, warme zorg. Zorgverleners kennen de cliënten en stellen hun wensen en verlangens centraal.” Dat concludeerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tijdens haar onaangekondigde bezoek aan De Lange Wei. Op woensdag 24 oktober ontving de woonzorgorganisatie het inspectierapport.

 

,,Een rapport waar we met elkaar trots op kunnen zijn”, concludeert De Lange Wei-bestuurder Agnes Klaren. ,,De inspecteurs schrijven over gemotiveerde en deskundige zorgverleners. De samenwerking binnen de teams en tussen de betrokken disciplines is goed. We brengen onze missie en visie in de praktijk en betrekken hier de verschillende betrokkenen bij. Aldus de IGJ, die ook de conclusie trekt dat onze cliënten op voldoende zorgverleners kunnen rekenen. Ik beschouw dit rapport als een pluim op het werk dat iedereen binnen onze organisatie met veel passie doet. Het is echt  mooi om te lezen dat de Inspectie dit ook terugziet. We zijn gedreven om voortdurend te leren, te investeren en te verbeteren. Daarnaast zijn we transparant. Naar onze zorgverleners, maar bovenal naar onze cliënten en hun naasten. Er heerst een open cultuur.”

 

Het volledige rapport is te vinden op deze website. Bij publicaties in de rubriek Over ons.

 

Klaren: ,,Met de verbeterpunten die de Inspectie aangaf gaan we aan de slag. Nog niet alle informatie die van belang is voor goede zorgverlening staat in ons elektronisch cliëntendossier en de personele bezetting van zorgverleners kan op piekmomenten beter worden afgestemd op de zorgbehoeften van cliënten op verschillende momenten van de dag. Daar zetten we volop op in."