Locaties De Lange Wei beperkt toegankelijk

Op 15 oktober heeft De Lange Wei besloten om de toegang tot beide locaties, De Rembrandthof en De Zes Molens, te beperken. We nemen deze maatregel, aansluitend bij de strengere maatregelen van de overheid.

De restaurants van beide locaties zijn gesloten. De activiteiten op beide locaties zijn uitsluitend toegankelijk voor intramurale cliënten. De dagbesteding blijft open.

Voor De Rembrandthof geldt dat het Atrium gesloten is voor mensen van buiten, met uitzondering van bezoekers voor onze bewoners, medewerkers, vrijwilligers en noodzakelijk verkeer, bijvoorbeeld de apotheek. Bezoek van buiten voor de fysiotherapeut en de kapper, gebruikt de ingangen aan de achterkant, zodat zij niet door het Atrium lopen. Als bibliotheek AanZet besluit om open te blijven, is deze ook alleen via de achterkant te bereiken. Aanleunbewoners en hun bezoek gebruiken de eigen ingang. Voor De Zes Molens geldt dat aanleunbewoners en hun bezoek van de gangen gebruik kunnen maken om naar het eigen appartement te gaan.

Op beide locaties geldt dat iedereen die zich door de algemene ruimte beweegt, een mondmasker draagt.  

 

De Lange Wei neemt deze maatregelen om onze kwetsbare cliënten zo goed mogelijk te beschermen.