Nieuwjaarstoespraak directeur Agnes Klaren

Allereerst wens ik u de allerbeste wensen toe voor 2017! Dat u veel vreugde en zonneschijn mag ervaren, zodat u elke dag opnieuw tevreden en gelukkig kunt zijn. Mogen de dagen in 2017 gevuld zijn met liefde, een lach en in goede gezondheid. Dat u als cliënt prettig en met de juiste zorg in onze locaties woont of in de wijken de juiste zorg van onze medewerkers ontvangt, danwel dat u met veel energie bij De Lange Wei als medewerker of vrijwilliger werkt. Of als u op een andere manier aan De Lange Wei verbonden bent, dat u met een goed gevoel bij ons komt en met ditzelfde goede gevoel weggaat.

 

HARTELIJK DANK

Al onze cliënten wil ik bedanken voor het vertrouwen dat zij ons geven, de dank die zij naar ons uitspreken en de feedback die zij ons geven om onze zorg nóg beter te maken. Voor hen doen we het allemaal, dag in dag uit. Om hen de best mogelijke zorg te geven, zodat zij zich ondersteunt, verzorgd en gehoord voelen. Alle medewerkers en vrijwilligers wil ik heel hartelijk danken voor de inzet het afgelopen jaar. Zonder jullie inzet zouden we niet zulke zorg en diensten kunnen leveren zoals we nu doen. Jullie inzet en betrokkenheid is enorm van belang.

 

TERUGBLIK

Begin 2016 maakte directeur Wil Markesteijn bekend met pensioen te gaan en startte het proces van zoeken naar een opvolger. In de tussentijd ging het werk en de zorg voor onze cliënten natuurlijk gewoon door, gelukkig maar! Het PREZO Gouden Keurmerk werd weer behaald en groots gevierd. En terecht! Voor de 7e keer op rij voldoen aan de criteria van PREZO is een groot compliment. Het getuigd van kwaliteit, van het goede willen doen en van het leveren van heel goede zorg! Eind augustus was het mooie en indrukwekkende afscheid voor Wil Markesteijn, het boegbeeld van De Lange Wei de afgelopen 10 jaar. Het is De Lange Wei de afgelopen jaren voor de wind gegaan met vele kwaliteitsprijzen en financieel mooie cijfers. Als opvolger van zo’n directeur ligt de lat dan ook hoog. Maar de mensen die mij inmiddels kennen, weten dat ik daarvan hou.

 

VOORUITBLIK

Voor het nieuwe jaar zie ik de nodige kansen maar ook veranderingen op ons afkomen. Ik ben ervan overtuigd dat de hervormingen waar we voor staan, ten goede komen aan onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers. In onze locaties zien we een steeds verder veranderende doelgroep en daarnaast de landelijke trend dat cliënten steeds langer thuis moeten blijven wonen. Het komende jaar staat voor ons in het teken van opleiden, krijgen we bezoek van PREZO, gaan we op voor het credo ‘Gastvrijheidszorg met sterren’ en pakken we de huisvesting in locatie De Lange Wei aan om deze meer dementievriendelijk te maken.  Daarnaast spreken we met de gemeente Giessenlanden en Syndion over de realisatie van De Groene Wei in Giessenburg en leggen we contacten voor het nieuwe gezondheidscentrum in Hardinxveld-Giessendam. Tenslotte gaan we in 2017 kijken naar wat we met elkaar slimmer en anders kunnen doen. Voor al deze zaken is het belangrijk om nauw in contact te blijven en samenwerking te zoeken met de gemeentes, zorgkantoren, zorgverzekeraars en omliggende organisaties.

 

AFSLUITING

Vlak voor oud & nieuw maakte mijn hart een sprongetje van blijdschap. Een van de leidinggevenden stuurde mij een mail door met een enorm mooi compliment voor een van onze wijkteams over de zorg die zij mochten geven aan een terminale cliënt. Het feit dat onze medewerkers in de meest kwetsbare fase van iemands leven zoiets moois kunnen toevoegen, is met geen woorden te beschrijven. Het is fantastisch dat iedereen binnen De Lange Wei zich daar, ongeacht welke functie, hard voor maakt. Ik ga dan ook met veel plezier en volle kracht met jullie 2017 in. Samen zorgen we ervoor dat De Lange Wei met onze kleine omvang groots blijft op het gebied van het leveren van liefdevolle zorg en kwalitatief hoogwaardige zorg!

 

Agnes Klaren

Directeur/bestuurder De Lange Wei