Ook De Lange Wei werkt vanuit 'Positieve Gezondheid'

‘Preventie- en gezondheidsagenda komt van de grond in Zuid-Holland Zuid.’ Vijftig zorgprofessionals werken vanuit het concept ‘Positieve Gezondheid’ samen aan een vitale en veerkrachtige regio.

 

Onlangs kwamen ze bijeen op een inspirerende locatie. In het Dordrechts Museum spraken de bestuurders en beleidsmakers over het gezamenlijke doel: de transformatie naar meer preventie en eigen kracht. ‘Wat is er nodig om daadwerkelijk te werken vanuit Positieve Gezondheid?’ Die vraag stond centraal bij elke werktafel. Ook Agnes Klaren, bestuurder van De Lange Wei, schoof aan. Als één van de negen nieuwkomers, die alle officieel werden verwelkomd als lid van het regionetwerk en pledgepartner bij ‘Alles is gezondheid … ’. Eén van de gezamenlijke uitgangspunten is de focus op het welbevinden van cliënten en op het meedoen aan de samenleving.

 

De netwerkpartners dragen bij aan een cultuurverandering in de gezondheidszorg waarbij het accent van ziekte en zorg verschuift naar gezondheid en gedrag. ‘Normaliseren in plaats van onnodig problematiseren en medicaliseren. Niet alles moet wat kan, maar wel alles kan wat moet.’