Passie en positieve energie monden uit in negende gouden keurmerk

De Lange Wei mag over een aantal weken het PREZO Gouden Keurmerk van Stichting Perspekt in ontvangst nemen. De auditor ofwel kwaliteitscontroleur van deze toetsingsorganisatie kwam dinsdag 23 januari, na een hele dag te hebben rondgekeken bij alle disciplines (binnens- en buitenshuis) en vele gesprekken met cliënten en medewerkers, tot de conclusie dat we onze zaken 'heel goed' op orde hebben. Hij verstrekt dan ook 'een zonder meer positief advies', wat resulteert in een klinkend rapport.

 

De auditor wees op de veranderingen in het afgelopen jaar en deelde het compliment uit dat de zorg 'gewoon' op dezelfde wijze is doorgegaan. Bestuurder Agnes Klaren is verheugd over de schouders eronder-mentaliteit: ,,We hebben in 2017 behoorlijke veranderingen doorgemaakt. Het is fijn om van een externe toetser te horen dat er positieve energie zit in onze organisatie. Met heel veel gedreven medewerkers, die passie hebben voor de zorg aan onze cliënten. Ik ben heel blij met deze uitslag. Iedereen binnen De Lange Wei mag met recht trots zijn op deze prestatie, die we met z'n allen hebben geleverd. We zien al onze inspanningen terug in deze feedback. Leren en verbeteren en het elke dag nét weer een stukje beter doen voor onze cliënten zit in onze haarvaten."

 

'Stijgende lijn'

 

Voor het negende achtereenvolgende jaar werd samen met bewoners, medewerkers en vrijwilligers het glas geheven (zie foto). Dat gebeurde na een positief eindgesprek waarin de auditor vertelde dat hij een stijgende lijn ziet op het gebied van kwaliteit en veiligheid en dat er weinig tot geen verbeterpunten zijn.

 

De kwaliteitscontrole was voornamelijk gericht op een drietal pijlers, te weten: het zorgleefplan, informatie aan en communicatie met cliënten en cliëntveiligheid. De dossiers zien er volgens hem goed uit en datzelfde geldt voor de informatie- en medicatievoorzieningen. Aan de veiligheid en voedselhygiëne wordt, zo luidt de slotsom van Perspekt, veel aandacht besteed en de huiskamers (één van de doorgevoerde veranderingen in het kader van kleinschaligere zorg) zien er mooi uit en zijn goed op orde.

 

PREZO

 

Prestaties Zorg (afgekort PREZO) is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg die helpt te sturen op verantwoorde zorg. Stichting Perspekt heeft dit kwaliteitssysteem in 2008 ingevoerd en werkt sinds 2015 met een nieuw model. Het PREZO-kwaliteitssysteem ondersteunt organisaties en professionals bij het behalen van prestaties gericht op interne kwaliteitsverbetering en vanuit cliëntenperspectief. De kwaliteit van leven staat daarbij steeds centraal.