Resultaten zorgindicatoren online

In Nederland spreken zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars met elkaar af wat goede zorg is. Om de kwaliteit van de zorg transparant te maken, worden indicatoren gebruikt om te meten hoe het gesteld is met de kwaliteit van de zorg. In september 2016 vroeg de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) de indicatoren over het jaar 2015 op bij alle zorgaanbieders in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Aangezien De Lange Wei openheid en transparantie belangrijk vindt, gaf onze organisatie hieraan direct gehoor. Onze resultaten op de indicatoren zijn nu online in te zien.

 

De IGZ gebruikt de indicatoren om informatie in de zorgsector te verzamelen. Aan de hand hiervan kijkt de inspectie hoe het met de kwaliteit gesteld is en bij welke zorgaanbieder of waar sector breed mogelijke risico’s voorkomen. Hand in hand met de indicatoren gaan kwaliteitsstandaarden: wat vindt men in het algemeen goede zorg en wat juist niet. Als voorbeeld: in een verpleeghuis met veel bedlegerige cliënten kun je doorligplekken niet altijd vermijden. Maar als veel cliënten doorligplekken hebben, kan het een signaal zijn dat de kwaliteit van de zorg in dat verpleeghuis tekort schiet.

 

Metingen

In onze organisatie werken we continu aan onze kwaliteit. Dit doen wij o.a. aan de hand van interne metingen, (interne) audits, de resultaten van (bijna) fout meldingen/incidentmeldingen, de ingediende tips, klachten en complimenten, de MultiDisciplinaire overleggen, de  uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken onder cliënten, medewerkers en vrijwilligers en door middel van scholingen en e-learning. “Wij zien de verschillende metingen als een positieve stimulans om te werken aan het verder verbeteren van onze kwaliteit. Leren en verbeteren lopen zo als een rode draad door onze organisatie heen en intern gaat er een stimulans vanuit om de zorg nog verder te verbeteren. Naast goede kwaliteit is het ook belangrijk dat u zich prettig en thuis bij ons voelt. Wij nodigen u daarom van harte uit in onze locaties of bij onze wijksteunpunten om kennis met ons te maken en de sfeer in onze organisatie te proeven”, aldus directeur/bestuurder Agnes Klaren.

Waar zijn de resultaten van de indicatoren terug te zien?

Onze resultaten zijn vanaf vandaag te zien via de website van de IGZ. Daarnaast zijn onze gegevens in te zien via  Kiesbeter.nl van het Zorginstituut Nederland en op ZorgkaartNederland.nl.