'Samen pakken we de personeelstekorten in de zorg aan'

Zestien zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid spannen zich in om de toekomstige personeelstekorten aan te pakken. De Lange Wei is één van de partijen die de intentieverklaring ondertekende.

 

Bestuurder Agnes Klaren onderschrijft dat er actie moet worden ondernomen. Dat gebeurt onder aanvoering van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid. Zij coördineert de gezamenlijke aanpak en organiseerde een overleg waarin standpunten en zienswijzen werden uitgewisseld. In 2021 wordt een tekort verwacht van ruim zeshonderd verzorgenden en ruim tweehonderd verpleegkundigen. Met de ondertekening hebben de partijen uitgesproken de komende tijd aan diverse speerpunten te werken. De doelstellingen zijn onder andere: het vergroten van de opleidingscapaciteit, het vergroten en vernieuwen van opleidingsmogelijkheden en het bevorderen van een aantrekkelijke sector om in te (blijven) werken.

 

'Gezonde arbeidsmarkt'

 

De werving van nieuw personeel is ook een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring. Regionale zorgorganisaties, waaronder dus De Lange Wei, laten met dit initiatief zien dat ze zich samen willen inzetten voor een gezonde en goed functionerende arbeidsmarkt.

 

De komende tijd sluiten ook andere partijen aan. In Zuid-Holland Zuid werken ruim 26.000 mensen in deze sector. Daarmee is zorg en welzijn één van de grootste werkgevers. ,,Steeds meer organisaties merken dat het moeilijk is om voldoende goed geschoolde medewerkers te vinden. Met elkaar maken we ons sterk om dit te veranderen", aldus Klaren tot slot. ,,Natuurlijk onderschrijven en ondersteunen wij dit. We zetten net als de andere organisaties ons beste beentje voor om de gezamenlijke doelstellingen te behalen."