Sandra Harsveldt waarnemend bestuurder De Lange Wei

Eind vorige week nam Agnes Klaren afscheid als bestuurder van De Lange Wei. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan als bestuurder bij de zorginstelling Thebe. Sandra Harsveldt neemt haar taken als Waarnemend bestuurder waar, in elk geval tot 1 november 2019.

 

Sandra Harsveldt startte bij De Lange Wei in 2010. De afgelopen jaren werkte zij in een gecombineerde functie Bestuurssecretaris / Leidinggevende staf. Zij kent de organisatie door en door en werkte al die jaren nauw samen met de bestuurders. De afgelopen drie jaren was dat Agnes Klaren die zij bij afwezigheid waarnam. Op deze wijze borgt zij samen met het Management Team de ingezette koers.

 

Sandra Harsveldt studeerde Arbeids- en Organisatie Psychologie aan de Universiteit van Tilburg en daarna nog Bedrijfskunde aan de TU Delft/Erasmus. In 2018 rondde zij de Top Class Zorgbestuurder af, die zij volgde bij het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Haar carrière startte zij ooit bij Stichting Opmaat, een thuiszorginstelling, maakte toen een uitstap naar de maritieme en logistieke sector om vervolgens terug te keren naar de zorg vanaf 2010.

 

De Raad van Toezicht van De Lange Wei heeft het volste vertrouwen in Sandra als waarnemend bestuurder.