Twee leden Raad van Toezicht De Lange Wei nemen afscheid

Voorzitter Wim de Ruiter en lid Jaap Huisman treden op 1 maart 2017 uit de Raad van Toezicht van De Lange Wei. In verband met het bereiken van het einde van hun zittingstermijn zijn zij niet meer herkiesbaar. “Wij zijn als raad Wim de Ruiter zeer erkentelijk voor zijn voorzitterschap, bijdragen aan de Raad van Toezicht en aan de auditcommissie de afgelopen jaren. Daarnaast willen wij ook graag Jaap Huisman bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de raad. Hij maakte gedurende zijn zittingsperiode deel uit van de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid”, aldus Peter Klein, vicevoorzitter Raad van Toezicht van De Lange Wei. 

 

De Raad van Toezicht heeft besloten om de omvang van de raad in aantal personen terug te brengen van 7 naar 5. Dat betekent dat met het einde van de zittingstermijnen van beide vertrekkende leden, geen vacatures ontstaan. Met vertrouwen geven Wim de Ruiter en Jaap Huisman het stokje door aan de overige leden van de Raad van Toezicht. Vicevoorzitter Peter Klein neemt tot aan het einde van zijn termijn, oktober 2017, het voorzitterschap op zich. De komende maanden gebruikt de Raad van Toezicht om zich te beraden over de verdere invulling van de onderlinge taakverdeling van de verschillende aandachtsgebieden.