Vacatures: voorzitter & lid Raad van Toezicht

De komende maanden ontstaan er, onder meer door de afloop van benoemingstermijnen, twee vacatures binnen de Raad van Toezicht: voorzitter Raad van Toezicht (per 1 oktober 2017) en lid Raad van Toezicht (per 1 januari 2018).

 

Voorzitter Raad van Toezicht

 • Ervaren toezichthouder, sterke verbinder en teamplayer
 • Goede balans in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Een moderne visie op effectief toezicht
 • Goed ingevoerd in bestuurlijke netwerken
 • Bekend met effecten wettelijk kader op toezicht, de besturing en inrichting van zorgorganisaties

Download profiel

 

Lid Raad van Toezicht

 • Strategisch georiënteerde gesprekspartner, gericht op samenwerking en samenhang
 • Goede balans in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Teamplayer oefent toezicht in teamverband uit; levert bijdrage aan het goede gesprek en weet  inbreng van anderen op waarde te schatten

Download profiel

 

 

De rol van zowel de voorzitter als het lid kan ingevuld worden vanuit het profiel expertise financiën, ICT, vastgoed dan wel vanuit het profiel bestuurlijk, juridisch.

 

Expertisegebied Financiën, ICT & Vastgoed

 • Brede ervaring op gebied van financiën, bedrijfsvoering, ICT en vastgoed
 • Kennis van financieringsvraagstukken en risicobeheersing
 • Kennis van informatiebeleid, inrichting en werking van informatiesystemen en rapportages
 • Kennis van vastgoed en huisvestingsvraagstukken in het sociaal domein

Expertisegebied Bestuurlijk, Juridisch

 • Brede ervaring op het gebied van besturing, governance, juridische aangelegenheden
 • Op voordracht van de Cliëntenraad
 • Kennis van wettelijk kader in de langdurige zorg en de effecten op toezicht, besturing en inrichting van de organisatie

 

Aanvullende informatie

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Toptoezicht. Informatie en relevante documenten zijn op te vragen bij Nicole Hermans (e mail: nicole@toptoezicht.nl, telefoonnummer: 0651592565) en Fons Groen (e mail: fons AT toptoezicht DOT nl, telefoonnummer: 0651501469).

 

Belangstelling?

Wanneer u belangstelling voor (een van) deze functies heeft, nodigen wij u uit om te solliciteren voor 31 augustus 2017. U kunt uw motivatiebrief en Curriculum Vitae sturen naar: secretariaat AT toptoezicht DOT nl.