Verandering organisatiestructuur

Afgelopen jaren voerden we binnen onze organisatie een verbeterslag door; met de introductie van onze ZIP-Teams in 2015. Op deze manier proberen wij de meest liefdevolle en professionele zorg aan al onze cliënten te leveren. Wij streven er anno 2017 naar ons kwaliteitsniveau minimaal op ons huidige niveau te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren.

 

Dit jaar ontwikkelen wij onze organisatie verder door, waarbij we nog meer gebruikmaken van de kracht en drijfveren van onze medewerkers. Om die reden is sinds 1 april onze organisatiestructuur veranderd, na positief advies van onze Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht. Onze organisatie is vanaf heden in 5 locatie overstijgende pijlers ingedeeld, met integrale verantwoordelijkheid per product. Om dit te kunnen realiseren, is tevens per 1 april een nieuwe MT-structuur ingevoerd. Onderstaande 5 leidinggevenden vormen vanaf heden het Management Team (MT) van De Lange Wei:

  • Leidinggevende Facilitair: Maja Roubos
  • Leidinggevende Wijkverpleging: Ellis Kortlever
  • Leidinggevende Intramurale zorg: Rob Seuren (a.i.) & Hannie Boerman
  • Leidinggevende Stafdiensten & Secretaris Bestuur: Sandra Harsveldt
  • Leidinggevende Financiën en ICT: Vacature. Tot het derde kwartaal van 2017 neemt Agnes Klaren als bestuurder de leidinggevende taken van deze pijler waar. 

Adri Tobeas, voormalig Leidinggevende Intramuraal, geniet per 1 april van haar pensioen. Anja Donatz, voormalig Leidinggevende Wijkverpleging, is vanaf heden projectmedewerker Palliatieve en Terminale zorg en praktijkgericht begeleider van leerlingen en zorgassistenten.

 

Met deze verbeterslag zijn wij toegerust op de toekomst! Heeft u vragen over de gewijzigde organisatiestructuur? Neemt u dan contact op met onze Directeur/bestuurder of één van de MT-leden.