Verklaring De Lange Wei na de media-aandacht

De Lange Wei is afgelopen week in het nieuws geweest vanwege een cliënt die ontevreden was over onze dienstverlening. Wij betreuren dit zeer, omdat de zorg voor onze bewoners altijd centraal staat. 

 

Wij zetten al onze mogelijkheden in om de cliënt de verzorging te geven die met hem of haar is afgesproken. Die zorg krijgt de cliënt dan ook. Wanneer er klachten zijn dan bespreken we dat met de cliënt. Of de cliënt kan bij de klachtenfunctionaris of klachtencommissie terecht. Deze cliënt wil dat niet, hij woont al lang bij ons en helaas is de zorgrelatie moeizaam geworden.

Vanwege privacy redenen kunnen en willen wij niet in de media reageren op inhoudelijke zaken rondom de zorg van cliënten. Wel kunnen wij melden dat de berichtgeving hier onvolledig en onjuist is. Ook melden wij dat onze andere cliënten en medewerkers verontwaardigd gereageerd hebben, omdat zij deze berichten niet correct en onevenwichtig vinden.