'Vol herinnering en dankbaarheid zijn onze gedachten'

Een hand, een woord, een gebaar ... dat doet je zo goed als je iemand die je liefhebt verliezen moet. Met deze dichterlijke woorden werd de herdenkingsbijeenkomst ingeleid die dinsdagavond plaatsvond in De Lange Wei.
 
'Laten ook hier
de namen genoemd blijven
van hen die gestorven zijn.
 
Zij schonken ons het leven,
hun liefde, hun vriendschap.
Zij noemden ons uw naam.
 
Zij deelden met ons
de dagen en de nachten.
Wij gedenken hen.''
 
'Vol herinnering
zijn onze gedachten,
Vol verdriet
omdat hun leven ten einde ging,
Vol dankbaarheid
om wat zij ons gaven.
Laten deze namen,
waarmee wij hen kenden,
niet vergeten raken.'
 
'Zij die wij liefhebben en verloren,
zijn niet meer waar zij waren,
maar zijn altijd waar wij zijn.'
 
Tijdens het noemen van de namen van de dierbaren die zijn overleden namen de naasten een roos in ontvangst en plaatsten deze in een vaas. Er werden mooie, ontroerende en hartverwarmende gedichten voorgedragen. De herdenkingsbijeenkomst werd muzikaal omlijst. Na afloop was er gelegenheid tot ontmoeting.