Wijkteam De Lange Wei één jaar actief in Hof van Sliedrecht

Deze maand een jaar geleden startte de intensieve samenwerking tussen De Lange Wei en Hof van Sliedrecht op het gebied van zorg en ondersteuning. Medewerkers van  De Lange Wei boden vanaf dat moment de ondersteuning aan huis voor bewoners van Hof van Sliedrecht die dit nodig hebben. Na dit eerste jaar is de conclusie dat de samenwerking uitstekend verloopt. Bewoners van Hof van Sliedrecht én de zorgmedewerkers zijn tevreden. Ook de bestuurders van beide organisaties – Geert Tieman van Hof van Sliedrecht en Sandra Harsveldt (waarnemend) van De Lange Wei - zien het voordeel van de samenwerking. “Onze conclusie is dan ook dat we deze samenwerking graag voortzetten”, geven zij aan.