Zorgorganisaties ondertekenen samenwerkingsconvenant

Eerstelijns verblijf duidelijk in kaart in regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

 

Maandagmorgen 12 maart waren Huisarts en Zorg, ZGWA Zorggroep, Rivas Zorggroep, Present, Huis ter Leede, Waardeburgh en VGZ te gast in De Lange Wei. De acht organisaties ondertekenden op feestelijke wijze het samenwerkingsconvenant Regionale Coördinatie Eerstelijns Verblijf.

 

Eerstelijns verblijf (ELV) is de benaming voor kortdurende zorg die wordt geboden in een verpleeghuis of op een locatie die is gespecialiseerd in herstelzorg. ELV is bedoeld voor mensen die om zorggerelateerde redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Dit omdat ze tijdelijk elders moeten herstellen na een ziekenhuisopname, omdat de benodigde zorg thuis niet mogelijk is.

 

Sinds vorig jaar december werken de samenwerkingspartners aan het convenant. Met als doel de realisatie van een eenduidige, gezamenlijke werkwijze. De huisarts hoeft nu maar één systeem te raadplegen, zodat hij meteen ziet waar een patiënt terechtkan. Vóór de invoering van dit systeem moesten huisartsen alle instellingen nabellen. De samenwerking betekent betere afstemming over de zorg en daarmee meer doelmatigheid voor de cliënt. De bestuurders van de betrokken organisaties (zie foto) hebben de ambitie om helderheid te bieden over waar een patiënt kan verblijven voor de beste zorg op de juiste plek.