Activiteit

Kerkelijk uurtje

De Zes Molens

Intramurale bewoners

04-06-2024

Bewoners van De Zes Molens komen samen waarbij er gelegenheid is om met elkaar te luisteren en praten en te zingen. De avond wordt georganiseerd met medewerking van Ds. Klink.

Heeft u vragen over deze activiteit?