Activiteit

Spelactiviteit

De Rembrandthof

intramurale bewoners

21-10-2022

Vanmorgen kunnen bewoners van De Rembrandthof onder begeleiding van onze activiteitenbegeleider gezellig een spel met elkaar spelen in de activiteitenruimte.

Heeft u vragen over deze activiteit?