2 juni 2022

Medewerkers werken nog steeds met plezier

Carin Hoogenberg, ons Hoofd P&O, is uitgenodigd voor een live bijeenkomst over het gebruik van Kijk op Mijn Medewerkers, georganiseerd door ActiZ. Carin heeft vertelt over onze ervaring met het grootste medewerkerstevredenheidsonderzoek van de sector. Het unieke aan Kijk op Mijn Medewerkers is dat de resultaten van jouw organisatie goed te vergelijken zijn met collega-zorgorganisaties. Bovendien lever je door deel te nemen een bijdrage aan het landelijke dashboard Kijk op Medewerkers.

Lezen over hoe De Lange Wei aan de slag gaat met de MM? Lees hieronder het interview met Carin.

‘Het is luxe dat je nu zelf kan bepalen wanneer Kijk op Mijn Medewerkers wordt ingezet’

Kijk op Mijn Medewerkers is vernieuwd. Het grootste medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) van de sector heeft verbeteringen doorgevoerd. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om zelf het moment te kiezen waarop de vragenlijst wordt verzonden. Ook kan van tevoren een proefinschrijving worden gedaan om precies te zien hoe het werkt. Verder is er een snelle terugkoppeling van de resultaten. Deelname is geheel kosteloos. Carin Hoogenberg, Hoofd P&O bij De Lange Wei, is enthousiast over de vernieuwingen en vertelt over haar ervaring.

1. Wat vind je van de vernieuwingen die in Kijk op Mijn Medewerkers (KoMM) zijn gerealiseerd?

‘Ik vind de vernieuwingen heel prettig. Dat komt doordat we veel keuzevrijheid hebben. Voorheen moest je bijvoorbeeld betalen als je eigen of meer vragen wilde toevoegen. De Lange Wei is een kleine organisatie. Onze middelen zijn enigszins beperkt, dus dan kies je al snel voor de standaard. Dankzij deze vernieuwingen mochten we nu gewoon de vragen kiezen. Je kan zelfs bepalen wanneer je de vragenlijst uitzet, voor hoe lang én je kan ook nog bepalen hoeveel reminders er worden gestuurd. Dat is fijn en luxe.’

2. Omdat je nu zelf het moment van het onderzoek kunt bepalen, is het ook mogelijk om vaker een MTO te organiseren. Overwegen jullie dit ook?

‘We willen heel graag elk jaar de vragenlijst uitzetten. Voorheen was er een harde deadline voor de inschrijving en het uitzetten van de enquête. Je moest voor een bepaalde periode alles rond hebben. Dat is nu niet zo. We weten nu dat we het jaarlijks willen doen, maar het maakt niet uit wanneer in het jaar. Dat kan je nu zelf bepalen en geeft heel veel flexibiliteit. Je kan nu in de organisatie kijken: wat komt nu qua timing het beste uit? Stel dat corona doorloopt tot mei, dan kan de vragenlijst bijvoorbeeld in juni.’

3. De helpdesk is nu ook ruimer bereikbaar. Hoe heb je het contact met de helpdesk ervaren?

‘De helpdesk heeft mij erg goed geholpen. Ik werd door ActiZ vrij snel in de vernieuwingen meegenomen. Begin dit jaar kreeg ik een uitleg vanuit de medewerkers van Kijk op Data over bovenstaande vernieuwingen. Die uitleg was zo helder, dat ik nog maar weinig vragen had om aan de slag te gaan. Dat is fijn. Wanneer ik alsnog tussendoor vragen had, kon ik altijd bij ze terecht.'

4. Hoe bevielen de resultaten van Kijk op mijn medewerkers?

‘Onze eigen score was dit jaar goed. Dit jaar was het zelfs beter dan in 2019, dat verraste wel. We hebben een behoorlijk zware tijd achter de rug, ook met corona. Wij zijn (gelukkig) niet veel cliënten verloren. Dat is ons geluk geweest. Je verwacht toch dat je iets van corona terugziet in je uitslag, maar we zagen het niet terug. Dat betekent ook dat medewerkers nog steeds met plezier werken. Dat is ook heel bemoedigend.’

‘De resultaten voor onze organisatie kwamen goed overeen met eerdere resultaten met KoMM, van voor de vernieuwingen. Het systeem is dus hetzelfde gebleven. Daardoor kan je goed de resultaten over de afgelopen jaren met elkaar vergelijken. Dat vind ik heel prettig. Eigenlijk pak je de oude methodiek, die is nu verbeterd en de resultaten kan je inhoudelijk nog wel vergelijken.’

5. Hoe worden de uiteindelijke resultaten in de organisatie besproken?

‘We hebben een werkgroep voor het MTO. Daar zitten medewerkers in van de zorg en de organisatie (OR, zorgmedewerkers en stafmedewerkers). In deze werkgroep wordt elk jaar bepaald op welke onderdelen we willen doorvragen. We kijken dan bijvoorbeeld naar de uitslagen van het jaar daarvoor. In 2019 kwamen ‘leiderschap’ en ‘communicatie’ erg naar voren als aandachtspunten. Dan kijken we dit jaar welke vraag we hierover dit jaar willen meenemen in de nieuwe vragenlijst.’

‘We hopen ook op teamniveau resultaten te halen, want dan kan je echt binnen de teams de resultaten bespreken. Wat gaat goed? Wat wil je behouden en wat wil je ontwikkelen? Dan ga je daar doelen voor stellen. Dit is het plan-do-check-act systeem. In 2019 heb ik op een ActiZ bijeenkomst voor Kijk op Mijn Medewerkers een format gekregen van hoe we met de resultaten aan de slag konden gaan (zie onderstaande download). Dat format hebben we ons eigen gemaakt. Dit wordt naar alle teams meegenomen. Op dit format schrijven we twee topics die goed gaan en twee verbeterpunten. De teams geven zelf verbeterpunten, maar bedenken ook acties. Om de zoveel maanden evalueren we hoe het ervoor staat met de gestelde doelen en acties. Net zolang tot de nieuwe ronde van Kijk op Mijn Medewerkers weer begint. Zo heb je er echt iets aan en is iedereen betrokken en is het geen moetje.’

Heeft u vragen over onze zorg?