Ondernemingsraad

Onze Ondernemingsraad (OR) bestaat uit enthousiaste medewerkers die kritisch en onafhankelijk bij het beleid van de organisatie en de medewerkers betrokken zijn. Zij staan dichtbij de achterban en houden zich bezig met de onderwerpen die impact hebben op het functioneren en welbevinden van de medewerkers.

 

Leden
De Ondernemingsraad bestaat uit vijf personen:

  • Mevrouw M. van 't Verlaat (voorzitter)
  • Mevrouw M. Gelderblom (secretaris/notulist)
  • Mevrouw S. Nienhuis 
  • Mevrouw T. de Vries 
  • De heer J. de Groot 

 

Hoe neem je contact op?

Als medewerker kun je de leden melden hoe zaken op de werkvloer lopen. Zij bekijken een nieuwe of andere manier van werken kritisch, wegen de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar af, geven advies en hebben instemmingsrecht. Heb je een vraag, probleem of suggesties? Neem dan telefonisch contact op via 0184-678000 of per e-mail via or AT delangewei DOT nl.