Personeelssamenstelling

Bij De Lange Wei worden cliënten, medewerkers en vrijwilligers gezien en gekend. De kwaliteit van de geleverde zorg wordt bepaald door de wijze waarop onze medewerkers qua passie, betrokkenheid en deskundigheid hun werk verrichten. Dat resulteert in langdurige dienstverbanden, een laag ziekteverzuim en een hoge medewerker tevredenheid. Waar mogelijk stimuleren we medewerkers zich te blijven ontwikkelen.

 

Daarnaast bieden we jongeren de kans om via werken en leren (als leerling/stagiaire) of naast hun sectorspecifieke studie in de functie van Assistent Zorg ervaring op te doen. De Lange Wei wordt ondersteund door 270 vrijwilligers. Daarvan verrichten 50 vrijwilligers hun werkzaamheden één op één met een cliënt. Deze vrijwilligers zijn gemiddeld één tot vier dagdelen per week actief in onze organisatie. In de uitsplitsing van het kwaliteitsniveau geven wij u inzicht in de deskundigheidsmix van deze groep. 

 

Klik hier om de samenstelling van onze medewerkers en vrijwilligers in te zien of bekijk ons jaarverslag voor overige informatie.