Vrijwilligers


Bij De Lange Wei zet een grote groep vrijwilligers zich in voor het welzijn van onze cliënten. Als vrijwilliger werkt u samen met de medewerkers en worden cliënten ondersteund in hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Met vrijwilligerswerk kunt u op een leuke en plezierige manier iets betekenen voor anderen.

Door de inzet van vrijwilligers bieden wij onze cliënten extra services. Daarmee dragen vrijwilligers hun steentje bij aan het welzijn en welbevinden van onze cliënten. Wij streven ernaar dat een ieder zich prettig voelt binnen onze organisatie. Indien u zich aanmeldt voor vrijwilligerswerk zoeken wij samen met u naar team- of organisatiegebonden activiteiten/taken die bij u passen, alsmede de tijdstippen.

Teamgebonden
Binnen onze organisatie worden de vrijwilligers zoveel als mogelijk gekoppeld aan de teams om zo in samenwerking met de zorgmedewerkers onze cliënten goed van dienst te kunnen zijn. Samen met de medewerkers zorgt u voor (een groep) cliënten en bouwt u met hen een band op. Onder andere kunt u koffie schenken, ontbijt klaarmaken, wandelen met cliënten, een spelletje spelen, een kast opruimen of een persoonlijk gesprek voeren.

Organisatiegebonden
Naast teamgebonden taken, kunt u ook organisatiegebonden taken op u nemen, zoals: 

  • de afdeling activiteiten ondersteunen tijdens activiteiten. 
  • helpen in één van onze restaurants.
  • maaltijden bezorgen bij cliënten thuis.
  • de beleef- en beweegtuin onderhouden.


Hoe wordt u vrijwilliger?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over vrijwilligerswerk? Bekijk dan onze actuele vrijwilligersvacatures of neem contact op met één van onze Coördinatoren Vrijwilligers. Voor locatie De Lange Wei kunt u telefonisch contact opnemen via 0184-678000 of mail naar vrijwilligers@delangewei.nl. Voor locatie De Zes Molens kunt u telefonisch contact opnemen via 0184-678039 of mail naar j.berkhout AT delangewei DOT nl