Kosten


Zodra u in één van onze locaties woont, vallen de kosten van onder andere huur en maaltijden binnen uw indicatie. Wel betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage wordt aan de hand van uw inkomen door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) vastgesteld.

 

Uw eigen bijdrage wordt berekend over uw verzamelinkomen. Uw eventuele vermogen telt extra mee bij de berekening van uw periodebijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage leest u op de website van het CAK.

 

Kosten en verzekeringen
De meeste diensten vallen binnen uw indicatie. Daarnaast zijn kosten voor gas, water en licht voor rekening van De Lange Wei. De Lange Wei is collectief verzekerd, u kunt daarom uw WA-verzekering opzeggen. U dient wel zelf een inboedelverzekering af te sluiten en uw kostbaarheden, zoals sieraden en kunst, te verzekeren. Voor onderstaande services vragen wij een bijdrage:

  • wasservice (€ 55,- per maand);
  • telefoonkosten (€ 24,00 per maand voor een all-in abonnement);
  • merken van uw kleding (eenmalig € 120,-); 
  • wanneer u een extra maaltijd wilt bestellen (bijvoorbeeld wanneer uw familie mee eet); 
  • wanneer u mee gaat met een reisje. Deze kosten zijn afhankelijk van het uitstapje. U kunt deze terugvinden in de activiteitenagenda en in het activiteitenboekje.