Tijdelijk verblijven De Rembrandthof

Kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen? Bijvoorbeeld omdat u moet herstellen na een operatie, ongeval of ziekte?

Meer informatie over tijdelijk verblijven in De Rembrandthof