Huishoudelijke ondersteuning/Wmo

Heeft u behoefte aan ondersteuning in het huishouden omdat het u fysiek te zwaar wordt en u uw huishouding niet meer met uw eigen netwerk kunt organiseren? De huishoudelijk medewerkers van De Lange Wei helpen u graag. Zo kunt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. 

 

Wij bieden huishoudelijke ondersteuning in de Drechtsteden (het regionale samenwerkingsverband waar Hardinxveld-Giessendam sinds 1 januari 2018 deel van uitmaakt) en (delen van) de gemeenten Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden. Daarbij streven wij ernaar dat een vaste medewerker, op afgesproken dagen en tijdstippen bij u is. Op deze manier weet u op wie u kunt rekenen.

 

Hoe vraagt u huishoudelijke ondersteuning aan?

Om huishoudelijke ondersteuning van De Lange Wei te ontvangen, neemt u contact op met het Wmo-loket van uw gemeente of, als u in Hardinxveld woont of in één van de andere plaatsen in de Drechtsteden, met de Sociale Dienst Drechtsteden. Een medewerker bekijkt samen met u uw situatie en inventariseert uw behoeften. Wat kunt u zelf, wat kunnen uw familie, vrienden en kennissen voor u doen en bij welke taken heeft u hulp nodig? Nadat een beschikking is afgegeven verzorgt De Lange Wei huishoudelijke ondersteuning op maat. Het streven is een schoon en leefbaar huis.

 

Hulp zonder indicatie

Heeft u geen indicatie of wilt u meer huishoudelijke ondersteuning dan gesteld in uw indicatie? Dan is onze particuliere ondersteuning misschien iets voor u!