28 april 2022

Familiedag in teken van welzijn  

Afgelopen zaterdag 23 april 2022 vond er binnen de Rembrandthof de familiedag plaats. Het thema van de familiedag van dit jaar was welzijn. Een informatieve en gezellige welzijnsmarkt was georganiseerd.
Alles stond in het teken van welzijn voor alle bewoners woonachtig in De Rembrandthof. Binnen het verpleeghuis gaat het erom dat de mens niet alleen de zorg en ondersteuning ontvangt die hij of zij nodig heeft, maar ook dat het leven zo aangenaam mogelijk is.
Met zingeving en betekenisvolle activiteiten en waar mogelijk samen met familie, naasten en zorgproffesionals. Deelname aan- of meegenieten van activiteiten kunnen in hoge mate bijdragen aan het levensplezier van bewoners. Ook het belang van familieparticipatie en inzet van vrijwilligers wordt benadrukt.
We willen kwalitatieve persoonsgerichte zorg en welzijn geven door samenwerking en verbinding te ervaren met familie, zorgprofessionals en vrijwilligers. 

De activiteiten gedurende de dag hebben een positief effect op het lichamelijk en mentaal welbevinden. We denken aan welzijnsactiviteiten zoals: kunst & cultuur, muziek, dieren, kinderen, sport & spel, aan tafel, buiten, zintuigelijke belevingen en bewegen. Dit zijn 9 elementen waar mensen al belangstelling voor hadden voor ze in het verpleeghuis gingen wonen. Deze worden door de medewerkers welzijn op maat terug gegeven aan de hand van de wensen en behoefte, deze zijn opgenomen in het welzijnsplan.
Tijdens de welzijnsmarkt  gaven de begeleiders welzijn een inkijk in de verschillende elementen en gaven zij uitleg over het positieve effect op het lichamelijk en geestelijk welbevinden.

’s Morgens om tien uur begon de familiedag/welzijnsmarkt langzaam druppelde familie binnen in het gezelschap van hun familielid. De marktkramen met de 9 elementen waren te vinden in het Atrium, restaurant en de beleeftuin. De kramen werden volop bezocht en over bepaalde activiteiten werden er vragen gesteld, Dit motiveerde familie  om op zoek te gaan naar bepaalde artikelen op internet. De reactie was: ‘dit gaan wij ook aanschaffen voor onze moeder’’.  

We kijken als team welzijn terug op een zeer geslaagde dag met mooie contacten met familie, maar ook de samenwerking met deelnemers van Servanda, Cliëntenraad, Vrienden van de Rembrandthof, Gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie, Coördinator activiteiten en medewerkers restaurant.

Het product welzijn is heel belangrijk, dit heeft zich vertaald in alle mooie verhalen, deze zijn opgenomen in het mooie magazine Wei-zijn

Heeft u vragen over onze zorg?