Over ons

Publicaties

Om u nog beter van informatie te voorzien bieden wij onze publicaties online aan. U kunt zo nog meer informatie tot u krijgen over diverse onderwerpen.

Onze publicaties

Kwaliteitsverslagen

Privacystatement

Privacystatement 2021

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor zorg regelen de rechten en plichten van u en uw zorgaanbieder. De algemene voorwaarden worden opgesteld door ActiZ en ZorgthuisNL (namens zorgorganisaties) enerzijds en de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiënten federatie Nederland (consumentenorganisaties) anderzijds. De Lange Wei is lid van Actiz en past de algemene voorwaarden voor zorg toe, zowel voor cliënten thuis als cliënten die in De Lange Wei wonen.

Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en modules. Het algemeen deel is altijd van toepassing, ongeacht de zorg die u ontvangt. De modules zijn van toepassing afhankelijk van de specifieke zorg- en dienstverlening die voor u geldt. Deze algemene voorwaarden zijn per 1 januari 2022 van toepassing op de bestaande en nieuwe zorgovereenkomsten met cliënten. De oude voorwaarden komen daarmee te vervallen per 1 januari 2022.

Overzicht wijzigingen algemene voorwaarden 2022 Publieksfolder Uw zorg in een Wlz-instelling (informatie over leveringsvormen) Algemene module Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz) Bijzondere module Eerstelijnsverblijf (Zvw) Bijzondere module Psychogeriatrie (WZD) Bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT) Bijzondere module Wijkverpleging

WIJ, magazine van De Lange Wei

Ons huismagazine

Heeft u vragen over onze diensten?