Zorg bij

Eenzaamheid

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Onder de 75-plussers in Nederland voelt meer dan de helft zich eenzaam. Het risico op eenzaamheid bij ouderen neemt toe als het sociale netwerk kleiner wordt. Zoals het overlijden van een partner of andere leeftijdsgenoten, beperkte mobiliteit en achteruitgang in fysiek en mentaal functioneren. Tegelijkertijd worden we steeds ouder, wonen we langer thuis en is de fysieke afstand tot kinderen groter dan vroeger.

Wat is eenzaamheid precies? 

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

Eenzaamheid

Onze diensten

Door erop uit te gaan en activiteiten met anderen te ondernemen, helpt u de eenzaamheid te doorbreken. Dit lijkt makkelijker gezegd dan gedaan.  Door actief bezig te zijn met anderen neemt het welzijn en plezier in het leven toe. Wij helpen u er graag bij.

De Lange Wei biedt dagstructuur en gezelligheid in onze dagbestedingen. Ook organiseren we in onze locaties regelmatig activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Heeft u vragen over onze zorg?