Over ons

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat u zorg- en dienstverlening van goede kwaliteit ontvangt en dat deze op een prettige en professionele wijze geleverd wordt. Wij beschikken over goed geschoolde en betrokken professionals die samen met onze vrijwilligers voor u klaar staan. 

De Melding Verbeteracties Commissie (MVA-commissie) bespreekt, analyseert en doet verbetervoorstellen over de meldingen en verbeteracties in onze organisatie. Deze meldingen hebben die betrekking op incidenten met medicatie, vallen en andere onveilige situaties. De commissie komt viermaal per jaar bij elkaar.

De MVA-commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management. Daarnaast bespreken de MVA-prestatiecoaches de meldingen in hun eigen team.

Functionarissen

In deze commissie nemen de volgende functionarissen deel:

 • Verpleegkundigen of verzorgenden van de afdelingen verpleeghuiszorg (De Rembrandthof, De Zes Molens
  en De Groene Wei)
 • Verpleegkundigen of verzorgenden van de teams wijkverpleging
 • Kwaliteitsadviseur

 Wilt u contact opnemen met de MVA-commissie? Neem dan telefonisch contact op via 0184 67 80 00.

Kwaliteits­systeem

Structureel onderzoeken wij wat u vindt van onze zorg- en dienstverlening en de kwaliteit die wij leveren. Cliënten nodigen we uit om hun waardering te geven op de vergelijkingssite ZorgkaartNederland.
Om de kwaliteit te kunnen toetsen hanteren wij een intern kwaliteits­systeem waarbij auditoren en prestatiecoaches het gehele jaar door onderdelen van de organisatie toetsen. Daarnaast zijn er externe bureaus die de tevredenheid en kwaliteit toetsen.

Keurmerken en awards

De Lange Wei heeft diverse bekroningen ontvangen op het werk:

 • Waarderingen Zorgkaartnederland.nl: gemiddeld 8,8 (2022)
 • Cliënttevredenheid: gemiddelde van de 6 vragen: 8.4, NPS-score: 46 PromotorScore: 84% (2022)
 • PREM wijkverpleging: NPS score 59,4, (2022)
 • PREZO Care Keurmerk (tot en met 2022)
 • Medewerkerstevredenheid: 7,6 (2021)
 • Winnaar Social Impact Award (2019)
 • PREZO Gouden Keurmerken (2009 t/m mei 2019)
 • Nominatie voor de Social Impact Award (2018)
 • Gastvrijheidszorg met sterren (2011 en 2017)

Heeft u vragen over onze diensten?