Onze mensen

Mantelzorgers

In onze organisatie vinden we het sociale netwerk van onze cliënten erg belangrijk. Als familie, vriend of goede buur kent u onze cliënt al lang en wellicht beter op persoonlijk vlak. Wij stemmen graag onze zorg en ondersteuning af op de ondersteuning die u als mantelzorger biedt. Op deze manier zorgen we er met elkaar voor dat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam zijn leven kan leiden.

Professionele zorg

Onze cliënt speelt samen met u een rol bij de praktische invulling van de zorg en welzijn. Alles wat u deed voordat iemand gebruik maakte van onze zorg- en dienstverlening, blijft u zoveel als mogelijk doen. Onze professionals bieden daarbij aanvullend de ondersteuning en benodigde professionele zorg. Daarnaast zijn zij een vraagbaak voor u als familie, vrienden of kennissen van onze cliënten. Dit alles zodat de cliënt zich prettig en veilig blijft voelen in zijn eigen huis en omgeving.

Zorgleefplan

De contactverzorgende maakt, op basis van de indicatie, samen met de cliënt en u als mantelzorger afspraken over de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Deze worden vastgelegd en ondertekend in een Zorgleefplan. De afspraken worden ieder half jaar, indien nodig vaker, geëvalueerd en besproken in het MDO (MultiDisciplinair Overleg). Ook voor dit overleg wordt u als mantelzorger uitgenodigd.

Heeft u vragen over onze diensten?