Zorg bij

Lichamelijke beperkingen (Somatiek)

Somatiek betekent letterlijk lichamelijk. Deze somatische klachten kunnen tijdelijk, maar ook chronisch zijn. Somatische zorg is zorg die erop gericht is om te ondersteunen in het genezen van de lichamelijke aandoening of om de klachten te verlichten en het dagelijks leven aangenamer te maken.

Lichamelijke ziektes hebben doorgaans een grote impact op het dagelijks leven. Zeker als deze ziektes chronisch zijn, en dus niet kunnen genezen. U ervaart klachten en symptomen die u belemmeren bij de dagelijkse bezigheden.

Somatische zorg nodig?

De Lange Wei biedt somatische zorg aan huis. U kunt u leven blijven leiden zoals u gewend bent, terwijl u hulp en ondersteuning ontvangt, die u nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld door de Wijkverpleging van De Lange Wei, alarmering, maaltijden en de huishoudelijke hulp thuis via de WMO.

Mensen met een chronische lichamelijke aandoening (somatiek), die intensieve lichamelijke zorg nodig hebben, zijn van harte welkom om in De Lange Wei te komen wonen, waar wij u 24 uurs zorg en behandeling kunnen bieden. Behandeling bieden wij om uw lichamelijke en psychische situatie te verbeteren of te stabiliseren. En natuurlijk om uw zelfstandigheid zo optimaal mogelijk te houden. Behandeling kan bestaan uit fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, onderzoek door de psycholoog of begeleiding door de geestelijk verzorger. Dit kan met een WLZ indicatie met verblijf in locatie De Rembrandthof. Ook biedt De Lange Wei de mogelijkheid voor 24 uurs zorg in uw eigen woning in Hof van Sliedrecht, De Groene Wei (vanaf najaar 2022) en De Rembrandthof via een Volledig pakket Thuis (VPT).

Heeft u vragen over somatiek?

Ik, Helga Ravestein (zorgbemiddelaar), sta u graag te woord.

Lichamelijke beperkingen (Somatiek)

Onze diensten

Per aandoening zijn er diverse behandelmethodes. Als u nog veel zelf in en rond het huis kunt doen, biedt De Lange Wei zorg aan huis:

Lichamelijke beperkingen (Somatiek)

Onze locaties

Soms zijn de klachten zo erg of heeft u eigenlijk overal hulp bij nodig, dat u niet langer meer thuis kunt wonen. U kunt dan komen wonen op een van onze locaties waar wij somatische zorg en behandeling bieden. Dit betekent dat er 24 uur per dag zorg en verpleging aanwezig is.

Als u bij ons woont zijn eventuele behandelingen bij onze zorg inbegrepen. Behandeling bieden wij om uw lichamelijke en psychische situatie te verbeteren of te stabiliseren. En natuurlijk om uw zelfstandigheid zo optimaal mogelijk te houden. Behandeling kan bestaan uit fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, onderzoek door de psycholoog of geestelijk verzorger.

Heeft u vragen over onze zorg?