Onze mensen

Bestuurder

De Lange Wei wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van De Lange Wei, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkelingen en de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden op orde zijn voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. De Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken middels coaching en/of intervisie en door de Raad van Toezicht via functionerings- of evaluatiegesprekken.

De functie van Raad van Bestuur is sinds november 2019 ingevuld door de heer F.A. van IJsseldijk MCM.

Heeft u vragen over onze diensten?