Over ons

Tip of klacht

Bij De Lange Wei doen we onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Natuurlijk kan het voorkomen dat u over een aspect van onze zorg- en dienstverlening niet tevreden bent. Heeft u een tip of klacht? Dan horen wij dit graag. 

Een gratis advies naar beter

Een klacht is een uiting van onvrede over onze dienstverlening, een professional of andere zaken. Wij proberen uw tip of klacht zo snel mogelijk te behandelen. Voor ons is een klacht namelijk een gratis advies naar beter. Met uw klacht kunnen wij de kwaliteit van onze organisatie verbeteren.

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

Wanneer u ergens niet tevreden over bent of een tip heeft, kunt u dit via de volgende stappen aan ons kenbaar maken:

  1. Bespreek allereerst uw klacht met de direct betrokken medewerker;
  2. Wanneer blijkt dat uw klacht na stap 1 niet is weggenomen, neemt u dan contact op met de leidinggevende van de betreffende medewerker;
  3. Heeft u daarna nog geen bevredigend antwoord ontvangen? Neemt u dan contact op met de klachtenfunctionaris of met de  bestuurder. U kunt uw klacht ook deponeren in de klachtenbus bij de receptie in locatie De Lange Wei.

Klachtenfunctionaris

Wilt u in vertrouwen spreken over uw tip of klacht? Neemt u dan contact op met mevrouw A. von Wasserthal, onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris ondersteunt u en kan bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing. Zij is bereikbaar via e-mail (klachtenfunctionaris@delangewei.nl) of telefonisch: 0184 67 80 00

Externe klachtencommissie

Wilt u een formele klacht indienen? De Lange Wei is aangesloten bij de Regionale Externe Klachtencommissie Drechtsteden. U kunt bij de bestuurder van De Lange Wei aangeven dat u van deze externe commissie gebruik wilt maken. De Lange Wei legt Wzd-klachten ter beoordeling voor aan de KCOZ.

Clientvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang (Wzd)

De cliëntenvertrouwenspersoon voor De Lange Wei is Esther Meppelink. Zij kan u of uw vertegenwoordiger helpen bij vragen over onvrijwillige zorg. Dat is zorg waarmee u of uw vertegenwoordiger niet instemt en zorg waarmee uw vertegenwoordiger heeft ingestemd, maar waar u zich tegen verzet. Zij is bereikbaar via e-mail (esthermeppelink@zorgbelangcvp.nl) of telefonisch: 06 519 121 29.

Klik hier voor de flyer Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
klik hier voor het jaarverslag 2022 “Cliënten laten van zich horen’

Klachtenreglement

De Lange Wei heeft haar werkwijze rondom klachten vastgelegd in een Klachtenreglement.

Heeft u vragen over onze diensten?