Zorg bij

Dementie

Dementie doet vaak meteen denken aan geheugenproblemen. Die horen zeker bij dementie, maar dementie is meer dan vergeten alleen. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans. Boven de negentig jaar heeft liefst veertig procent van de mensen een vorm van deze ziekte.

Wat is dementie?

Dementie is een hersenziekte waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Ongeveer 65% van de mensen die lijden aan dementie heeft deze vorm. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenproblemen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven. Hij wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker.

Heeft u vragen over dementie?

Ik, Helga Ravestein (zorgbemiddelaar), sta u graag te woord.

Diagnose dementie, en nu?

Personen met dementie zijn in de eerste plaats mensen met dementie, met dezelfde ervaringsgebieden en basisbehoeften als ieder ander. Als gevolg van achteruitgang in cognitie en geheugen en de psychologische gevolgen hiervan verdwijnen echter de continuïteit uit en de grip op hun leven. Dit heeft gevolgen voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor de familie en hun naasten. Als uw vader, moeder, partner, familielid of vriend dementie krijgt, kan dat behoorlijk ingrijpend zijn. U ziet uw dierbare veranderen, u ziet de onmacht en het verdriet. Door dementie wordt iemand steeds afhankelijker van zijn omgeving en (professionele) zorg, misschien wel van u. De meeste mantelzorgers van mensen met dementie voelen zich zwaar belast door de hoeveelheid zorg die zij geven. Naast zorg en begeleiding thuis van de wijkverpleging van De Lange Wei kunt u ook ondersteuning krijgen van een casemanager dementie. Bespreek dit met uw huisarts of uw specialist.

De Lange Wei biedt ondersteuning

Om de last enigszins te verminderen biedt ook De Lange Wei ondersteuning bij dementie. Dit kan bijvoorbeeld door de wijkverpleging van De Lange Wei of door het bezoeken van een van de dagbestedingen van De Lange Wei. Daarnaast bieden we “tijdelijk verblijf met zorg” zodat mantelzorg ontlast kan worden. Er zijn drie locaties van De Lange Wei waar u met een indicatie WLZ met verblijf kunt wonen. De Rembrandthof, De Zes Molens en vanaf najaar 2022 in De Groene Wei. 24 uurs zorg voor mensen met dementie met een WLZ indicatie zonder verblijf, bieden we in Hof van Sliedrecht, De Rembrandthof en in De Groene Wei (vanaf najaar 2022).

Daarnaast zijn er verschillende steun- organisaties zoals Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland organiseert op verschillende locaties in de provincie Alzheimercafés. Daar kunt u voorlichting krijgen en lotgenoten ontmoeten. De Lange Wei werkt samen met Alzheimer Café Hardinxveld-Giessendam en met Alzheimer Trefpunt Molenlanden. Kijk voor meer informatie en trefpunten op Alzheimer Nederland.

Visie op zorg, wonen en welzijn bij mensen met dementie bij De Lange Wei

De visie op zorg, wonen en welzijn voor personen met dementie beschrijft op welke manier De Lange Wei vorm en inhoud wil geven aan zorg, wonen en welzijn voor mensen met dementie. Deze visie is een specificatie op zorg, wonen en welzijn voor mensen met dementie voortkomend uit de missie en visie van De Lange Wei.  

De visie omvat zorg, wonen en welzijn bij personen met dementie in de verpleeghuizen en in de thuiszorg. Voor cliënten en hun naasten vormt de visie het een referentiepunt waaraan zij de door De Lange Wei geleverde prestaties kunnen toetsen. Voor medewerkers van De Lange Wei vormt deze visie de basis van waaruit zij hun werkzaamheden uitvoeren.  

Bekijk hier onze visie op zorg, wonen en welzijn

Dementie

Onze diensten

Wanneer de dementie erger wordt, heb jij of je naaste steeds meer hulp en zorg nodig om thuis te kunnen blijven wonen. De Lange Wei biedt dan ondersteuning bij:

Dementie

Onze locaties

Dan komt er een moment dat langer thuiswonen niet meer haalbaar is. Dan kunt u met een verpleeghuisindicatie in één van onze woonzorgcomplexen komen wonen:

Heeft u vragen over onze zorg?